Език

DT Study Club - България

Целта на Dental Tribune Study Club е да се превърне в част от живота на денталните лекари по цял свят – не само по отношение на продължаващото следдипломно обучение, но и по отношение на комуникацията между специалистите. Членството в този клуб ще вдъхнови желание за напредък и ще подобри работата ви. Свържете се с нас за допълнителни възможности за популяризиране на ваши локални събития сред глобалната мрежа от дентални специалисти.

Предвид всички новости, които се появяват постоянно в денталната медицина, не е изненада, че за много практикуващи става все по-трудно да са в течение с нещата. Оценката на новите техники и продукти днес е предизвикателство за денталните лекари. Това се отнася най-вече за тези от вас, които работят в самостоятелна практика с нерегулярна комуникация с други практикуващи.

Научните онлайн клубове помагат за осъществяването на връзка между практикуващите. Те дават възможност да се придобиват знания за определени продукти благодарение на опита и анализа на ваши колеги, а също така и чрез директна връзка с изтъкнати специалисти. Всъщност този тип клубове дават изключителната възможност денталните лекари да „се срещнат“ със свои колеги и техния екип и да се обучават в приятелска и добронамерена среда.
Работата на клуба онлайн отвежда идеята за продължаващото обучение на едно по-високо ниво, тъй като свързва специалисти от цял свят в реално време. Познанието се обогатява от постиженията на различни школи, което разкрива нови перспективи за бъдещето.
1. 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата – интерактивни и предавани на живо онлайн курсове. Попълнете вашите знания с помощта на нашия нарастващ архив от ADA CERP курсове.
2. Дискусионни форуми. Фокусирани сме в това да помагаме на практикуващите да бъдат в крак с новостите. Възможностите на мрежата, които прекосяват физическите граници, помагат да се създаде истинска глобална дентална общност.
3. Видеоклипове на продуктите. Нашите авторитетни лектори представят нови продукти и услуги и дават първата обратна връзка по отношение на горещи теми от бизнеса.
4. Клинични проучвания. Добавете, коментирайте, участвайте. Призоваваме ви да споделите вашите собствени случаи за обсъждане с други колеги.